WPPitstop.nl Business Hours Widget Plugin

WPPitstop.nl Business Hours Widget Plugin
  • プラグイン名 : WPPitstop.nl Business Hours Widget Plugin
  • スラッグ : wppitstop-business-hours-widget
  • プラグイン作者 : Peter van der Laan - WPPitstop.nl
  • 簡単な説明 : Een widget die content wisselt op basis van een begin- …
  • 検証済み最新バージョン : 2.0
  • WordPress バージョン : 3.4
  • 検証済み最新バージョン : 4.9.10
  • 評価 :
    0.0 rating