WP Typetalk

  • プラグイン名 : WP Typetalk
  • スラッグ : wp-typetalk
  • プラグイン作者 : Issei Horie
  • 簡単な説明 : Send notifications to Typetalk topics when certain even…
  • 検証済み最新バージョン : 0.1.1
  • WordPress バージョン :
  • 検証済み最新バージョン :
  • 評価 :
    0.0 rating