Easy HTML Sitemap

  • プラグイン名 : Easy HTML Sitemap
  • スラッグ : easy-html-sitemap
  • プラグイン作者 : a.ankit
  • 簡単な説明 : Easy HTML Sitemap - Display an HTML Sitemap for your wo…
  • 検証済み最新バージョン : 1.3.3
  • WordPress バージョン : 3.0
  • 検証済み最新バージョン : 5.1.1
  • 評価 :
    5.0 rating