DV Shortcode Whitelist

DV Shortcode Whitelist
  • プラグイン名 : DV Shortcode Whitelist
  • スラッグ : dv-shortcode-whitelist
  • プラグイン作者 : Egemenerd
  • 簡単な説明 : Shortcode Whitelist for bbPress, BuddyPress and WordPre…
  • 検証済み最新バージョン : 1.0
  • WordPress バージョン : 4.0
  • 検証済み最新バージョン : 4.9.10
  • 評価 :
    5.0 rating