CF7 Mobile Verification

CF7 Mobile Verification
  • プラグイン名 : CF7 Mobile Verification
  • スラッグ : cf7-mobile-verification
  • プラグイン作者 : imdigital
  • 簡単な説明 : SMS API: Buy Sms On Bulk SMS
  • 検証済み最新バージョン : 1.0.0
  • WordPress バージョン : 4.5
  • 検証済み最新バージョン : 5.1.1
  • 評価 :
    0.0 rating