Adminimal

Adminimal
  • プラグイン名 : Adminimal
  • スラッグ : adminimal
  • プラグイン作者 : Alejandro Urrutia
  • 簡単な説明 : A toolbar for WordPress front-end.
  • 検証済み最新バージョン : 0.7
  • WordPress バージョン : 3.3
  • 検証済み最新バージョン : 5.1.1
  • 評価 :
    0.0 rating